Heffingskortingen

In Nederland kennen we veel verschillende heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies. Dit is anders dan een aftrekpost, die …

Vermogensbelasting box 3

In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we geen vermogensbelasting, maar vermogensrendementsheffing. De werkelijke opbrengsten worden …

Minimumloon weer omhoog in 2017

Het wettelijk minimumloon per maand gaat per 1 januari 2017 weer omhoog. Het minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt 1.551,60 euro per maand, …

Wijzigingen inkomstenbelasting 2017

Een nieuw jaar dus nieuwe wijzigingen voor de loonbelasting/inkomstenbelasting. De middeninkomens zullen hier het minst van profiteren. Iedereen met een inkomen tussen €2.700 en €5.600 per maand zal er nauwelijks …
Gemiddeld Inkomen