Arbeidsmarkt

Hier staat een overzicht van de verhoudingen tussen de bevolking en de werkzame bevolking, ook in percentages. Je vindt hier dus het aantal mensen dat in Nederland woont, het deel ervan dat kan werken, het deel ervan dat werkzaam is en het deel dat niet werkt.

2010 2011 2012 2013
Bevolking (x 1000 pers.) 16.615 16.693 16.755 16.800
Beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) 8.748 8.746 8.880 8.960
Werkzame beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) 8.358 8.357 8.410 8.360
Werkloze beroepsbevolking (x 1000 pers.) 390 389 470 600
Beroepsbevolking (15-74) (%) -0,3 0 +1,5 +1.0
Werkzame beroepsbevolking (15-74) (%) -1 0 +0,75 -0,5
Werkloze beroepsbevolking (niveau in %) 4,5 4,4 5,25 6,75
Idem, internationale definitie (niveau in %) 5,4 5,4 6,5 8,25
Gemiddeld Inkomen