Gemiddeld inkomen per provincie

Bloemendaal en Wassenaar zijn de twee gemeenten met gemiddeld het hoogste inkomen per inwoner. De rijkste gemeenten van Nederland zijn vooral te vinden in Noord-Holland, de minst rijke in Oost-Groningen en Zuid-Limburg. De inkomens in Bloemendaal en Wassenaar lagen 65 procent boven het landelijk gemiddelde. Ook Blaricum (+64 procent) en het Gelderse Rozendaal (+57 procent) scoorden hoog. De laagste inkomens per inwoner zijn te vinden in de Pekela, waar het inkomensniveau 19 procent lager was dan gemiddeld. Op de tweede plaats stond Stadskanaal, gevolgd door Kerkrade. In beide gemeenten was de afwijking van het landelijk gemiddelde -15 procent.

Gemeenten naar hoogste en laagste inkomensniveau, 2008

Zes van de tien rijkste gemeenten in Noord-Holland

Van de tien rijkste gemeenten lagen er zes in Noord-Holland. De hoge gemiddelde inkomens zijn vooral geconcentreerd in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze regio was goed voor vier van de tien rijkste gemeenten van het land. Behalve Blaricum waren dat Naarden, Laren en Bussum. De gemeenten met de laagste gemiddelde inkomens zijn voornamelijk te vinden in Oost-Groningen en Zuid-Limburg. Van de tien armste gemeenten lagen er vijf in Oost-Groningen en vier in Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg zijn de minst rijke gemeenten geconcentreerd in de regio Parkstad, de voormalige Oostelijke Mijnstreek. Van deze regio behoorden naast Kerkrade ook Heerlen en Brunssum tot de tien gemeenten met het laagste inkomensniveau.
Afwijking gemiddeld inkomensniveau per gemeente, 2008


Van de vier grote steden kwam alleen in Utrecht het inkomensniveau boven het landelijk gemiddelde uit. Het inkomen per inwoner was er 3 procent hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander. Het laagst was met -10 procent het inkomensniveau in Rotterdam.

Tabel cijfers per plaats / gemeente in 2013

Hieronder vindt u een nieuwe lijst met cijfers van het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen uit enkele grote steden en gemeenten. Ook in deze tabel is duidelijk te zien dat Groningen en Friesland de armere provincies zijn. Het gemiddeld besteedbaar inkomen 2013 in Nederland was € 24.500. Dit is het gemiddelde van alle 16.829.300 mensen in Nederland.

Gemeente Gemiddeld inkomen
Aa en Hunze € 25.400
Amsterdam € 23.500
Arnhem € 22.300
Berkelland € 24.100
Bloemendaal € 39.500
Boxmeer € 25.900
Franekeradeel € 21.900
‘s-Gravenhage (gemeente) € 23.000
Groningen (gemeente) € 19.400
Heerenveen € 23.700
Leeuwarden € 21.200
Middelburg (Z.) € 24.000
Mill en Sint Hubert € 24.900
Opmeer € 25.600
Pekela € 20.100
Rotterdam € 21.700
Rozendaal € 39.700
Texel € 23.600
Utrecht (gemeente) € 24.100
Voerendaal € 26.300

Het gestandaardiseerd inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met:
– betaalde inkomensoverdrachten
– premies inkomensverzekeringen
– premies ziektekostenverzekeringen
– belastingen op inkomen en vermogen.
Daarnaast is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.

Gemiddeld Inkomen