Salarissen directeurs goede doelen 2018

De salarissen van directeurs van goede doelen organisaties zijn ieder jaar weer een doorn in het oog van de hardwerkende Nederlander. Dagelijks worden mensen gebeld met de vraag of ze willen doneren. Ook langs de deur komen nog regelmatig mensen langs. Bij sommige instanties kun je zelfs met je pinpas doneren. Gaat al dit geld werkelijk naar het goede doelen? Nou, een groot deel eindigt in ieder geval bij de directeur.

In verband met de op 1 januari 2015 inwerking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens) is de beloningsregeling per 1 januari 2016 aangepast. De belangrijkste wijzigingen is dat het maximale loon incl. vakantiegeld en evt. variabele beloning gelimiteerd is. In 2018 is het maximumsalaris € 189.000. In 2019 is dit € 194.000. U vindt onderstaand een overzicht van de jaarsalarissen van directeuren van de bekendste goede doelen. Alle cijfers komen rechtstreeks uit de jaarrekeningen van de verschillende stichtingen (het is namelijk verplicht om openbaar te maken). De salarissen zijn van 2018, bruto en incl. vakantiegeld en andere beloningen, tenzij anders aangegeven.

Klik hier voor de salarissen van de directie over 2017.

Natuurmonumenten
C. Panis (dir. Financien en bedrijfsvoering) € 152.000
T. Warms (dir. natuurbeheer) € 158.000
M.G.A.C. van den Tweel (algemeen directeur) € 176.000
Totaal € 486.000
Leger des Heils
Majoor R.W.E de Vree € 43.415
Kapitein H. Stomp RA € 43.799
Envoy H.N. van Teijingen € 128.687
Envoy drs. C. Vader € 151.706
Totaal € 367.607
Oxfam/Novib
M. Servaes (1-10-18 t/m 31-12-18) € 27.318
P. Mulder (1-9-18 t/m 31-12-18) € 28.780
A. Galavazi (1-1-18 t/m 31-8-18) € 82.940
T. Meijers (geheel 2018) € 92.813
F. Karimi (1-1-18 t/m 30-9-18 ) € 109.890
Totaal € 341.741
Zonnebloem
M.S.P. Damen € 153.699
A.P.R. van Rooij € 153.699
Totaal € 307.398
KWF Kankerbestrijding
S.I. Attema – Van den Broek (1-1-2018 t/m 31-05-2018) € 56.770
N.A. Boering RA (1-1-2018 t/m 31-5-2018) € 56.770
J.H.F. Falkenburg (1-6-2018 t/m 31-12-2018) € 82.029
J.A. van de Gronden (1-6-2018 t/m 31-12-2018) € 96.105
Totaal € 291.674
Rode Kruis
P.G. de Vries € 118.000
M. van Schaik € 172.000
Totaal € 290.000
Alzheimer Nederland
G.J. Wilmink € 51.700
M.M. Blom € 93.291
G.J. Broekema € 126.347
Totaal € 271.338
Stichting Hulphond
Dhr. E. Bouwer (Algemeen Directeur) € 98.257
Dhr. R. Striekwold (Directeur Marketing en Commercie) € 98.257
Totaal € 196.514
Greenpeace
A. Schoemakers € 82.000
J. Thijssen € 94.000
Totaal € 176.000
Prins Bernard Cultuurfonds
Adriana Esmeijer € 157.879
Unicef
S. Laszlo € 156.000
Reumafonds
H.J.L. Ridderbos € 153.215
SOS Kinderdorpen
A.C. Buurman € 149.138
Hartstichting
Floris Italianer € 144.445
Astma Fonds
Michael Rutgers € 144.404
War Child
Tjipke Bergsma € 144.000
Artsen zonder Grenzen
Nelke Manders € 141.829
Amnesty
Eduard Nazarski € 133.554
Terres des Hommes
C.W.J. Kok € 129.167
Kerk in actie
J.P. vd Ark € 62.000
G.J. de Groot € 65.000
Totaal € 127.000
Nierstichting
Tom Ostroom € 124.999
Wereld Natuur Fonds
K.D. Schuijt € 121.495
Liliane Fonds
Kees van den Broek € 47.266
Berdenis van Berlekom € 67.105
Totaal € 114.371
Plan Nederland
Monique van ’t Hek € 101.000
Stichting AAP
David van Gennep € 90.199
Sanquin Bloedvoorziening (officieel geen goed doel)
P. De Geus (lid Raad van Bestuur) € 200.000
R.A.W. van Lier (voorzitter Raad van Bestuur) € 205.147
D.J. V.D. Berg (voorzitter Raad van Bestuur) € 207.261
Totaal € 612.408

Deze cijfers zijn verzameld en samengesteld door gemiddeld-inkomen.nl zelf, met behulp van de jaarverslagen van het desbetreffende goede doel. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn het bruto jaarsalaris incl. vakantietoeslag, tenzij anders aangegeven.

Gemiddeld Inkomen