Bruto / netto

Wil je weten hoeveel geld je uiteindelijk op je rekening krijgt? Hier staat een schatting van hoeveel geld je netto ongeveer over houdt van je bruto salaris.

Er zijn uitgebreidere bruto/netto checks, maar voor een snel overzicht heb je aan dit onderstaande lijstje voldoende. Je vindt hier de cijfers van 2019, 2018 en een vergelijking en er wordt rekening gehouden met de loonheffingskorting. Klik hier voor een bruto/netto berekening van AOW, Pensioen en WW-uitkeringen.

Premieberekening volgens de cijfers van 2019

bruto netto belastingpercentage hoogste schijf
€ 1.000 € 909 9,10% 36,65%
€ 1.100 € 1.001 9,00% 36,65%
€ 1.200 € 1.094 8,83% 36,65%
€ 1.300 € 1.186 8,77% 36,65%
€ 1.400 € 1.278 8,71% 36,65%
€ 1.500 € 1.370 8,67% 36,65%
€ 1.600 € 1.462 8,63% 36,65%
€ 1.700 € 1.554 8,59% 38,10%
€ 1.800 € 1.623 9,83% 38,10%
€ 1.900 € 1.680 11,58% 38,10%
€ 2.000 € 1.737 13,15% 38,10%
€ 2.200 € 1.850 15,91% 38,10%
€ 2.400 € 1.964 18,17% 38,10%
€ 2.600 € 2.078 20,08% 38,10%
€ 2.800 € 2.191 21,75% 38,10%
€ 3.000 € 2.295 23,50% 38,10%
€ 3.250 € 2.422 25,48% 38,10%
€ 3.500 € 2.549 27,17% 38,10%
€ 3.750 € 2.676 28,64% 38,10%
€ 4.000 € 2.802 29,95% 38,10%
€ 4.500 € 3.056 32,09% 38,10%
€ 5.000 € 3.310 33,80% 38,10%
€ 6.000 € 3.793 36,78% 51,75%
€ 7.500 € 4.426 40,99% 51,75%
€ 10.000 € 5.629 43,71% 51,75%
€ 100.000 € 49.054 50,95% 51,75%
Hoeveel houd je maandelijks meer/minder over in 2019, ten opzichte van 2018?

bruto netto 2018 netto 2019 verschil
€ 1.000 € 900 € 909 € 9
€ 1.100 € 992 € 1.001 € 9
€ 1.200 € 1.083 € 1.094 € 11
€ 1.300 € 1.175 € 1.186 € 11
€ 1.400 € 1.266 € 1.278 € 12
€ 1.500 € 1.358 € 1.370 € 12
€ 1.600 € 1.449 € 1.462 € 13
€ 1.700 € 1.538 € 1.554 € 16
€ 1.800 € 1.591 € 1.623 € 32
€ 1.900 € 1.646 € 1.680 € 34
€ 2.000 € 1.701 € 1.737 € 36
€ 2.200 € 1.811 € 1.850 € 39
€ 2.400 € 1.918 € 1.964 € 46
€ 2.600 € 2.028 € 2.078 € 50
€ 2.800 € 2.133 € 2.191 € 58
€ 3.000 € 2.235 € 2.295 € 60
€ 3.250 € 2.362 € 2.422 € 61
€ 3.500 € 2.490 € 2.549 € 59
€ 3.750 € 2.616 € 2.676 € 60
€ 4.000 € 2.745 € 2.802 € 58
€ 4.500 € 2.997 € 3.056 € 59
€ 5.000 € 3.251 € 3.310 € 59
€ 6.000 € 3.742 € 3.793 € 51
€ 7.500 € 4.410 € 4.426 € 16
€ 10.000 € 5.520 € 5.629 € 109
€ 100.000 € 48.758 € 49.054 € 296

Het percentage is het uiteindelijke deel van je bruto salaris dat op gaat aan belastingen, premies etc. (er vanuit gaande dat de loonheffingskorting wordt toegepast en er verder geen andere inkomens of aftrekposten aanwezig zijn). Er is verder geen rekening gehouden met vakantiegeld, 13e maand of overuren. Ter info, de belastingschijven (voor personen jonger dan 65 jaar) in 2019 lopen als volgt:

1e schijf € 0 tot € 20.384 is 36,65%
2e schijf € 20.384 tot € 34.300 is 38,10%
3e schijf € 34.300 tot € 68.507 is 38,10%
4e schijf alles boven € 68.507 is 51,75%

Gemiddeld Inkomen