De titel ‘gemiddeld inkomen’ is eigenlijk al niet helemaal goed gekozen. De meeste cijfers gaan namelijk niet uit van het gemiddelde inkomen, maar van het modale inkomen. Modaal inkomen is een algemeen gebruikt begrip in de Nederlandse inkomenspolitiek. Hoewel de letterlijke betekenis anders suggereert is het een ‘geprikt’ inkomensniveau. Het begrip betekent letterlijk het meest voorkomende inkomen, niet het gemiddelde inkomen.

Een voorbeeld: tien werknemers van een supermarkt vergelijken hun lonen. Vijf mensen verdienen €1500 per maand, vier anderen verdienen €1300 per maand en de manager verdient €5000 per maand. Het modaal inkomen is hier €1500, want dit inkomen komt het meeste voor. Het gemiddelde inkomen is echter een ander bedrag. Dit is namelijk (5 x 1500 + 4 x 1300 + 5000)/10 = €1770.

Toch zijn veel cijfers die hier te vinden zijn niet op deze manier berekend. Het CPB gebruikt namelijk weer een andere definitie voor het modaal inkomen (zie hier). Dit wil echter niet zeggen dat maar één de juiste is.

Overige info

Natuurlijk vindt u hier niet alleen informatie over het gemiddelde inkomen van Nederland, maar ook andere feiten en cijfers wat te maken heeft met inkomen of salarissen. Zo is er een lijst met gemiddelde inkomens per beroepgroep, een overzicht van het minimumloon, uitleg over de loonstrook, reiskostenvergoeding, een bruto/netto berekening van uw salaris en nog veel meer.

Ook kun je op deze site het salaris van directeuren bij goede doelen vinden. Deze info is onderzocht door gemiddeld-inkomen.nl zelf, door middel van de jaarcijfers van de desbetreffende stichtingen.