Modaal inkomen per huishouden

Op deze website wordt over het modaal inkomen per persoon gepraat. Het is ook interessant om te weten wat het modale inkomen per huishouden is. Onderstaande cijfers geven het gemiddelde bruto-inkomen weer voor particuliere huishoudens over 2014.

Samenstelling huishouden Aantal personen Modaal inkomen
Totaal particulier huishouden 2,2 € 58.500
Totaal eenpersoonshuishouden 1 € 31.600
Alleenstaande man 1 € 35.500
Alleenstaande man, tot 65 jaar 1 € 36.700
Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 1 € 30.300
Alleenstaande vrouw 1 € 28.200
Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 1 € 30.600
Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 1 € 25.200
Totaal meerpersoonshuishouden 2,9 € 74.100
Totaal paar 2,9 € 77.700
Paar, zonder kinderen 2 € 65.200
Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 2 € 78.600
Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 2 € 47.200
Paar, alleen kinderen < 18 3,9 € 87.300
Paar, minstens één kind >= 18 3,8 € 98.900
Totaal eenoudergezin 2,5 € 44.500
Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 2,5 € 36.300
Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 2,5 € 54.000
Overig meerpersoonshuishouden 3,9 € 80.000
Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen verhoogd met: uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene Ouderdomswet (AOW), uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstandsuitkering, gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten, en ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e).

Bron: CBS Statline

Gemiddeld Inkomen