Modaal inkomen per huishouden

Op deze website wordt over het modaal inkomen per persoon gepraat. Het is ook interessant om te weten wat het modale inkomen per huishouden is. Onderstaande cijfers geven het gemiddelde bruto-inkomen weer voor particuliere huishoudens over 2015.

Samenstelling huishouden Aantal personen Modaal inkomen
Totaal particulier huishouden 2,2 € 64.000
Totaal eenpersoonshuishouden 1 € 34.200
Alleenstaande man 1 € 38.200
Alleenstaande man, tot 65 jaar 1 € 39.600
Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 1 € 32.500
Alleenstaande vrouw 1 € 30.700
Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 1 € 33.500
Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 1 € 27.100
Totaal meerpersoonshuishouden 2,9 € 81.300
Totaal paar 2,9 € 85.100
Paar, zonder kinderen 2 € 70.200
Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 2 € 84.900
Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 2 € 50.200
Paar, alleen kinderen < 18 3,9 € 96.500
Paar, minstens één kind >= 18 3,8 € 110.700
Totaal eenoudergezin 2,5 € 49.300
Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 2,5 € 40.700
Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 2,5 € 59.600
Overig meerpersoonshuishouden 3,9 € 87.800




Leeftijd hoofdkostwinner Aantal personen Modaal inkomen
tot 25 jaar 1,3 20,1
25-44 jaar 2,5 67,5
45-64 jaar 2,4 82,5
65 jaar en ouder 1,6 41,4
Herkomst hoofdkostwinner Aantal personen Modaal inkomen
Nederland 2,2 66,8
Westers land 2,0 60,4
Indonesië 2,1 68,8
Duitsland 1,9 54,5
België 2,0 63,2
Overig westers land 2,0 58,0
Niet-westers land 2,4 46,0
Suriname 2,1 50,6
Ned. Antillen en Aruba 2,0 42,8
Turkije 2,8 48,0
Marokko 3,0 44,4
Overig niet-westers land 2,3 43,8
Woonsituatie Aantal personen Modaal inkomen
Eigenwoningbezit 2,5 85,9
Huur 1,7 36,6
Huur met huurtoeslag 1,7 24,4
Huur zonder huurtoeslag 1,7 44,6
Provincie Aantal personen Modaal inkomen
Groningen 2,0 51,5
Friesland 2,2 56,3
Drenthe 2,3 60,4
Overijssel 2,3 61,0
Flevoland 2,4 65,0
Gelderland 2,3 63,5
Utrecht 2,2 71,0
Noord-Holland 2,1 66,8
Zuid-Holland 2,2 64,9
Zeeland 2,2 62,2
Noord-Brabant 2,2 65,8
Limburg 2,1 59,2

Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen verhoogd met: uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene Ouderdomswet (AOW), uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstandsuitkering, gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten, en ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e).

Bron: CBS Statline

Gemiddeld Inkomen