Modaal Inkomen

Modaal inkomen is een veel gebruikt begrip in de Nederlandse inkomenspolitiek. De letterlijke betekenis suggereert misschien anders, maar bedoeld wordt een ‘geprikt’ inkomensniveau. Het begrip betekent letterlijk namelijk het ‘meest voorkomende inkomen’, niet het gemiddelde inkomen. Modaal is afgeleid van het begrip modus in de statistiek. Soms wordt ook de term ‘Jan Modaal” gebruikt. Dit is eigenlijk de Nederlandse benaming voor een werknemer met een doorsnee-inkomen. Het gemiddelde inkomen van België kun je hier bekijken.

In Nederland gebruikt men het begrip modaal inkomen als referentiepunt voor de bepaling van inkomenseffecten van maatregelen door de overheid. De betekenis wijkt echter weer af. Het begrip is door het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) gedefinieerd als een geprikt inkomensniveau, net onder de maximum premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet (ZVW). Het CPB gebruikt dit begrip als referentiepunt in veel van zijn publicaties.

Het bruto modale inkomen is volgens het CPB in 2020 € 36.500 (vakantietoeslag meegerekend). Per maand is dat ongeveer € 2.808 (bruto, incl. 8% vakantietoeslag). Voor 2019 wordt een modaal inkomen van € 36.000 geschat, dat is € 2.769 per maand. Voor 2021 wordt een modaal inkomen van € 37.500 geschat, dat is € 2.885 per maand. Voor het modaal inkomen per huishouden kunt u hier kijken. Ook is het modale inkomen van voorgaande jaren hier te vinden. Hier vind je meer info over het modaal inkomen van 2020.

Ook kun je hier een artikel vinden over de ontwikkeling van de middenklasse tussen 1991 en 2013 in diverse landen.

Gemiddeld inkomen

Het gemiddelde inkomen wijkt af van het modaal inkomen. Zie ook hier voor een uitleg en voorbeeld hierover. In 2014 was het gemiddelde inkomen, op basis van 16.504.025 personen, € 23.200 per jaar. Dit omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Dit ligt zo laag doordat er ook een groot deel van de bevolking niet werkt of geen inkomen geniet. Het gemiddelde inkomen van de werkzame beroepsbevolking (dit zijn 7.688.000 personen, in 2014) is € 36.900 per jaar. Het gemiddelde inkomen van de niet-werkzame beroepsbevolksing (dit zijn 5.224.000 personen, in 2014) is € 19.000 per jaar. Dit zijn mensen met een uitkering, pensioen, partneralimentatie en studenten.
Hieronder vindt u een overzicht van het gemiddelde inkomen van 2000 t/m 2014. Dit is het gemiddelde bruto-inkomen van alle Nederlanders uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).

Jaar Inkomen Inwoners
2000 € 15.600 15.650.950
2001 € 16.700 15.785.075
2002 € 17.300 15.864.285
2003 € 17.700 15.905.572
2004 € 18.100 15.954.032
2005 € 18.500 16.006.526
2006 € 19.500 16.034.210
2007 € 20.400 16.090.992
2008 € 21.400 16.405.399
2009 € 21.800 16.258.787
2010 € 22.100 16.303.989
2011 € 22.300 16.392.799
2012 € 22.600 16.442.348
2013 € 22.900 16.452.025
2014 € 23.200 16.504.025

De uitkomsten hebben betrekking op personen in particuliere huishoudens met inkomen in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven (maar wel meegenomen in het “inwoners” cijfer in de tabel).

Gemiddeld Inkomen