Schatting van het modale inkomen voor de komende jaren

Het CPB publiceert vier keer per jaar een kortetermijnraming voor de Nederlandse economie en de wereldeconomie. De volgende cijfers zijn geschat:

2017: € 37.000 (€ 2.855 per maand)
2018: € 37.500 (€ 2.894 per maand)
2019: € 38.500 (€ 2.971 per maand)
2020: € 39.000 (€ 3.009 per maand)
2021: € 40.000 (€ 3.086 per maand)

Dit getal is een schatting van het modale inkomen volgens de CPB. Vanaf 2013 is het modale inkomen het meest voorkomende inkomen. Het wordt berekend als 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar, waarbij de 79% bepaald is met een historische cijferreeks. Tot en met 2012 is het een bruto inkomen net onder de maximum premie-inkomensgrens van de zorgverzekeringswet (zvw). Voor 2012 is de maximum premie-inkomensgrens aangehouden zoals die gold bij het CEP2011 toen de premie-inkomensgrens zvw nog niet verhoogd was naar de maximum premie-inkomensgrens werknemersverzekeringen.

Deze cijfers zijn op basis van de CPB Kortetermijnraming 2017.

Gemiddeld Inkomen