Inkomens boven een ton

De ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens hadden in 2008 gemiddeld 33 500 euro te besteden. Bijna 130 duizend huishoudens beschikten over een netto besteedbaar inkomen van 1 ton of meer. Dat aantal is in vijf jaar tijd verdubbeld.

Sterke groei huishoudens met meer dan een ton inkomen

In 2008 hadden bijna 130 duizend huishoudens, 1,8 procent van alle huishoudens, een besteedbaar inkomen van meer dan 1 ton. Dit is ruim 2 keer zoveel als in 2003, toen ruim 60 duizend huishoudens een dergelijk hoog inkomen hadden. Ook het aantal huishoudens dat tussen de 50 en 100 duizend euro te besteden had, is tussen 2003 en 2008 sterk gestegen. Het nam toe van bijna 800 duizend naar 1 miljoen.

hoge inkomens

Huishoudens met inkomen boven 50 duizend euro (prijspeil 2008)

Centraal Beheer Achmea

Ook forse toename van aantal topinkomens boven twee ton

Van de huishoudens die meer dan 1 ton te besteden hadden, beschikten er 27 duizend in 2008 over een inkomen van 2 ton of meer. Ook dit aantal is in vijf jaar tijd sterk toegenomen: in 2008 hadden bijna 2,5 keer zo veel huishoudens als in 2003 een dergelijk hoog inkomen.

Inkomens uit arbeid of eigen onderneming het hoogst

Van de huishoudens met een inkomen hoofdzakelijk uit arbeid of eigen onderneming had iets meer dan de helft een inkomen boven het gemiddelde van 33 500 euro. Van de huishoudens die grotendeels op een uitkering of pensioen waren aangewezen, had slechts 15 procent een bovengemiddeld inkomen. De hogere inkomensklassen worden hierdoor overheerst door huishoudens met vooral inkomen uit arbeid of eigen onderneming.

inkomens boven een ton

Huishoudens per klasse van besteedbaar inkomen, 2008

Bron: CBS

Gemiddeld Inkomen