Vermogensbelasting box 3

In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we geen vermogensbelasting, maar vermogensrendementsheffing. De werkelijke opbrengsten worden niet belast, maar er wordt gebruik gemaakt van een forfaitair rendement. Dit forfaitaire rendement was altijd één vast percentage van 4%, dat daarna werd belast tegen 30%. Effectief dus 1,2%. In 2017 is dit veranderd en wordt er berekend op basis van de hoogte van je totale vermogen. Er geldt in 2018 nog wel een vrijstelling van € 30.000. Onderstaand de cijfers voor de vermogensrendementsheffing 2018:

Belasting Box 3 Forfaitair Rendement 30% Belasting
Schijf Vermogen Percentage 0,63% Percentage 5,38% Effectief
0 Eerste € 30.000 Vrijstelling 0,00% 0,00%
1 Tot € 70.800 67% 33% 0,61%
2 € 70.801 tot en met € 978.000 21% 79% 1,30%
3 Vanaf € 978.001 0% 100% 1,61%

Personen met minder dan € 70.800 spaargeld gaan er dus in 2018 wel op vooruit ten opzichte van 2016 en daarvoor: er hoeft nu maar 0,61% belasting te worden betaald in plaats van 1,2%. Toch vinden veel mensen het een oneerlijke belasting, vooral nu de spaarrentes erg laag zijn. De gemiddelde spaarrente is nog steeds lager dan 0,61%.

Gemiddeld Inkomen