Onderzoek modaal inkomen 1991 – 2013

In Nederland gaat het goed met mensen met een modaal inkomen. Het Amerikaanse Pew Research heeft in verschillende Europese Landen en de VS een onderzoek gedaan waarin de verschillende inkomens tussen 1991 en 2013 werden aangegeven. Wat blijkt: het gaat eigenlijk best goed in Nederland.

De middenklasse is gegroeid

De middenklasse in Nederland is in de loop der jaren licht gegroeid, van 76 naar 78 procent. Hiermee doet Nederland het een stuk beter dan andere Europese landen. Ook de Verenigde Staten kan niet tippen aan Nederland en dit is volgens het Pew Research Center een goede zaak.

Wat houdt de middenklasse eigenlijk in? Een middenklasse van 78 procent betekent dat 78 procent van de volwassen bevolking een inkomen heeft tussen twee derde en twee keer het gemiddelde inkomen. Aangezien 78 procent een flink aantal is kun je dus gerust stellen dat veel mensen in Nederland een vergelijkbaar inkomen hebben. Alleen Denemarken heeft, met 80 procent, een hoger percentage dan Nederland.

We gaan erop vooruit

In de bovenstaande grafiek zie je de drie verschillende inkomensgroepen per land: laag, midden en hoog. De getallen geven aan met welke percentage een bepaalde groep is gegroeid of gekrompen. In Nederland werd de middenklasse dus 1,9 procent groter, terwijl dit in Denemarken, Duitsland en de Verenigde Staten dus kromp. Alleen in Ierland was er een grotere groei, namelijk met 8,5 procent.

De groei van de middenklasse in Nederland komt voort uit een behoorlijke daling van de lagere klasse, mensen met een inkomen dat lager is dan twee derde van het gemiddelde. De lagere inkomensklasse is bijna met vijf procent afgenomen. Ook het aantal mensen met een hoog inkomen, minimaal twee keer het gemiddelde, is gegroeid met drie procent. Je kunt dus stellen dat gemiddeld gezien de mensen in Nederland er op vooruit zijn gegaan.

De middenklasse is gegroeid

In de bovenstaande grafiek is de verdeling van de drie inkomensgroepen nog wat verder uitgewerkt. In Nederland heeft dus 78 procent een middeninkomen, 14 procent een laag inkomen en 9 procent een hoog inkomen. Er is een direct verwant tussen de verdeling van de inkomensongelijkheid van de lagere, midden- en hogere inkomensgroepen  in een land, aldus Pew. Dit zie je in de onderstaande grafiek, waar bedragen op de inkomensgroepen worden geplakt.

Het verschil tussen de inkomensgroepen is laag

De inkomensverschillen zijn in Nederland een stuk kleiner dan bijvoorbeeld in Duitsland of de verenigde Staten. Het gemiddeld besteedbaar inkomen in de lage klasse lag in Nederland in 2013 op ruim 22.105 euro, de middenklasse op 43.697 euro en de hoogste inkomensklasse op 96.852 euro. Hieruit kan je concluderen dat het gemiddeld besteedbaar inkomen van de laagste inkomensgroep in Nederland slechts 4,38 keer lager is dan het gemiddeld besteedbare inkomen van de hoogste inkomensgroep. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien veel, maar in vrijwel alle Europese landen en zeker in de Verenigde Staten is dit verschil bijna 5,8 keer.

Nivelleren is een feestje

In de bovenstaande grafiek is de verschuiving te zien in de grootte van de inkomensgroepen van het bruto inkomen naar het netto inkomen, dus wat je grofweg overhoudt na het betalen van je belasting en het ontvangen van alle toeslagen. In Nederland zijn de verschillen tussen die twee veel groter dan in andere landen.

Zo valt in Nederland voor belasting 21 procent van de volwassenen in de lage inkomensgroep, maar is dit na belasting nog slechts 13 procent. In geen enkel ander land zijn de verschillen tussen het bruto inkomen en het besteedbaar (netto) inkomen zo groot.

Ook de groep hoge inkomens krimpt behoorlijk door de belastingheffing van de overheid, van 12 procent naar 8 procent. Bij de middeninkomens groeit de groep juist, van 67 naar 78 procent. Nivelleren, het verkleinen van inkomensverschillen, is in Nederland dus voortdurend een feestje.

Gemiddeld Inkomen