Categorie: Gemiddeld Inkomen

Heffingskortingen

In Nederland kennen we veel verschillende heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies. Dit is anders dan een aftrekpost, die …

Vermogensbelasting box 3

In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we geen vermogensbelasting, maar vermogensrendementsheffing. De werkelijke opbrengsten worden …

Inkomen per land

Bijna alle info op deze website gaat over Nederland, maar het is ook interessant om het gemiddeld inkomen per land te vergelijken. Onderstaand vind je een overzicht van het modale …

Modaal Inkomen 2015

In Nederland gebruikt men het begrip modaal inkomen als referentiepunt voor de bepaling van inkomenseffecten van maatregelen door de overheid. De betekenis wijkt echter weer af. Het begrip is door …

Inkomens boven een ton

De ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens hadden in 2008 gemiddeld 33 500 euro te besteden. Bijna 130 duizend huishoudens beschikten over een netto besteedbaar inkomen van 1 ton of meer. …
Gemiddeld Inkomen