Modaal Inkomen 2015

In Nederland gebruikt men het begrip modaal inkomen als referentiepunt voor de bepaling van inkomenseffecten van maatregelen door de overheid. De betekenis wijkt echter weer af. Het begrip is door het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) gedefinieerd als een geprikt inkomensniveau, net onder de maximum premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet (ZVW). Het CPB gebruikt dit begrip als referentiepunt in veel van zijn publicaties. Het CPB publiceert vier keer per jaar een schatting van het modaal inkomen.

Houd er dus rekening mee dat er een duidelijk verschil is tussen het modaal inkomen en het gemiddeld inkomen. Op deze pagina vind je het modaal inkomen 2015 volgens de raming van het CPB.

Het modaal inkomen 2015 volgens het CPB is € 35.500.
Per maand is dit bruto € 2.734 en netto ongeveer € 1.968.

Dit getal is een schatting van het modale inkomen volgens de CPB. Vanaf 2013 is het modale inkomen het meest voorkomende inkomen. Het wordt berekend als 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar, waarbij de 79% bepaald is met een historische cijferreeks. Tot en met 2012 is het een bruto inkomen net onder de maximum premie-inkomensgrens van de zorgverzekeringswet (zvw). Voor 2012 is de maximum premie-inkomensgrens aangehouden zoals die gold bij het CEP2011 toen de premie-inkomensgrens zvw nog niet verhoogd was naar de maximum premie-inkomensgrens werknemersverzekeringen.

Het netto bedrag is een schatting en kan afwijken bij bepaalde sectoren. Er is rekening gehouden met loonheffingskorting. Deze cijfers zijn op basis van de CPB Kortetermijnraming december 2015.

Gemiddeld Inkomen