Bruto / netto

Wil je weten hoeveel geld je uiteindelijk op je rekening krijgt? Hier staat een schatting van hoeveel geld je netto ongeveer over houdt van je bruto salaris.

Er zijn uitgebreidere bruto/netto checks, maar voor een snel overzicht heb je aan dit onderstaande lijstje voldoende. Je vindt hier de cijfers van 2017, 2016 en een vergelijking en er wordt rekening gehouden met de loonheffingskorting. Klik hier voor een bruto/netto berekening van AOW, Pensioen en WW-uitkeringen.

Premieberekening volgens de cijfers van 2017

bruto netto belastingpercentage hoogste schijf
€ 1.000 € 900 10,03% 36,55%
€ 1.100 € 992 9,85% 36,55%
€ 1.200 € 1.083 9,71% 36,55%
€ 1.300 € 1.175 9,60% 36,55%
€ 1.400 € 1.267 9,52% 36,55%
€ 1.500 € 1.359 9,43% 36,55%
€ 1.600 € 1.451 9,34% 36,55%
€ 1.700 € 1.534 9,78% 40,80%
€ 1.800 € 1.586 11,87% 40,80%
€ 1.900 € 1.641 13,61% 40,80%
€ 2.000 € 1.696 15,19% 40,80%
€ 2.200 € 1.806 17,91% 40,80%
€ 2.400 € 1.914 20,27% 40,80%
€ 2.600 € 2.023 22,18% 40,80%
€ 2.800 € 2.128 24,02% 40,80%
€ 3.000 € 2.230 25,66% 40,80%
€ 3.250 € 2.356 27,50% 40,80%
€ 3.500 € 2.485 29,01% 40,80%
€ 3.750 € 2.605 30,53% 40,80%
€ 4.000 € 2.739 31,53% 40,80%
€ 4.500 € 2.991 33,54% 40,80%
€ 5.000 € 3.245 35,09% 40,80%
€ 6.000 € 3.728 37,87% 52%
€ 7.500 € 4.395 41,41% 52%
€ 10.000 € 5.503 44,97% 52%
€ 100.000 € 48.697 51,30% 52%

Premieberekening volgens de cijfers van 2016

bruto netto belastingpercentage hoogste schijf
€ 1.000 € 901 9,90% 36,55%
€ 1.100 € 992 9,80% 36,55%
€ 1.200 € 1.084 9,71% 36,55%
€ 1.300 € 1.175 9,63% 36,55%
€ 1.400 € 1.266 9,60% 36,55%
€ 1.500 € 1.357 9,54% 36,55%
€ 1.600 € 1.448 9,50% 36,55%
€ 1.700 € 1.522 10,45% 40,40%
€ 1.800 € 1.576 12,45% 40,40%
€ 1.900 € 1.631 14,15% 40,40%
€ 2.000 € 1.687 15,67% 40,40%
€ 2.200 € 1.798 18,30% 40,40%
€ 2.400 € 1.906 20,57% 40,40%
€ 2.600 € 2.017 22,41% 40,40%
€ 2.800 € 2.126 24,07% 40,40%
€ 3.000 € 2.231 25,65% 40,40%
€ 3.250 € 2.357 27,48% 40,40%
€ 3.500 € 2.486 28,98% 40,40%
€ 3.750 € 2.612 30,34% 40,40%
€ 4.000 € 2.741 31,48% 40,40%
€ 4.500 € 2.994 33,47% 40,40%
€ 5.000 € 3.249 35,03% 40,40%
€ 6.000 € 3.727 37,89% 52%
€ 7.500 € 4.388 41,50% 52%
€ 10.000 € 5.514 44,86% 52%
€ 100.000 € 48.714 51,29% 52%

Hoeveel houd je maandelijks meer/minder over in 2017, ten opzichte van 2016?

bruto netto 2015 netto 2016 verschil
€ 1.000 € 901 € 900 € -1
€ 1.100 € 992 € 992 € -1
€ 1.200 € 1.084 € 1.083 € -0
€ 1.300 € 1.175 € 1.175 € 1
€ 1.400 € 1.266 € 1.267 € 1
€ 1.500 € 1.357 € 1.359 € 2
€ 1.600 € 1.448 € 1.451 € 2
€ 1.700 € 1.522 € 1.534 € 11
€ 1.800 € 1.576 € 1.586 € 11
€ 1.900 € 1.631 € 1.641 € 11
€ 2.000 € 1.686 € 1.696 € 10
€ 2.200 € 1.796 € 1.806 € 10
€ 2.400 € 1.904 € 1.914 € 9
€ 2.600 € 2.015 € 2.023 € 9
€ 2.800 € 2.123 € 2.128 € 5
€ 3.000 € 2.227 € 2.230 € 3
€ 3.250 € 2.353 € 2.356 € 4
€ 3.500 € 2.481 € 2.485 € 4
€ 3.750 € 2.601 € 2.605 € 4
€ 4.000 € 2.735 € 2.739 € 4
€ 4.500 € 2.986 € 2.991 € 5
€ 5.000 € 3.240 € 3.245 € 5
€ 6.000 € 3.717 € 3.728 € 11
€ 7.500 € 4.378 € 4.395 € 17
€ 10.000 € 5.504 € 5.503 € -0
€ 100.000 € 48.704 € 48.697 € -7

Het percentage is het uiteindelijke deel van je bruto salaris dat op gaat aan belastingen, premies etc. (er vanuit gaande dat de loonheffingskorting wordt toegepast en er verder geen andere inkomens of aftrekposten aanwezig zijn). Er is verder geen rekening gehouden met vakantiegeld, 13e maand of overuren. Ter info, de belastingschijven (voor personen jonger dan 65 jaar) in 2017 lopen als volgt:

1e schijf € 0 tot € 19.982 is 36,55%
2e schijf € 19.982 tot € 33.791 is 40,8%
3e schijf € 33.791 tot € 67.072 is 40,8%
4e schijf alles boven € 67.072 is 52%

Gemiddeld Inkomen