Bruto / netto

Wil je weten hoeveel geld je uiteindelijk op je rekening krijgt? Hier staat een schatting van hoeveel geld je netto ongeveer over houdt van je bruto salaris.

Er zijn uitgebreidere bruto/netto checks, maar voor een snel overzicht heb je aan dit onderstaande lijstje voldoende. Je vindt hier de cijfers van 2013, 2014 en een vergelijking en er wordt rekening gehouden met de loonheffingskorting. Klik hier voor een bruto/netto berekening van AOW, Pensioen en WW-uitkeringen.

Premieberekening volgens de cijfers van 2014

bruto netto belastingpercentage hoogste schijf
€ 1.000 € 890 11,04% 37%
€ 1.100 € 974 11,45% 37%
€ 1.200 € 1.058 11,83% 37%
€ 1.300 € 1.142 12,15% 37%
€ 1.400 € 1.225 12,50% 37%
€ 1.500 € 1.307 12,87% 37%
€ 1.600 € 1.371 14,31% 37%
€ 1.700 € 1.431 15,82% 42%
€ 1.800 € 1.485 17,50% 42%
€ 1.900 € 1.541 18,89% 42%
€ 2.000 € 1.598 20,10% 42%
€ 2.200 € 1.711 22,23% 42%
€ 2.400 € 1.822 24,08% 42%
€ 2.600 € 1.935 25,58% 42%
€ 2.800 € 2.046 26,93% 42%
€ 3.000 € 2.158 28,07% 42%
€ 3.250 € 2.293 29,45% 42%
€ 3.500 € 2.423 30,77% 42%
€ 3.750 € 2.552 31,95% 42%
€ 4.000 € 2.682 32,95% 42%
€ 4.500 € 2.938 34,71% 42%
€ 5.000 € 3.174 36,52% 52%
€ 6.000 € 3.611 39,82% 52%
€ 7.500 € 4.310 42,53% 52%
€ 10.000 € 5.510 44,90% 52%
€ 100.000 € 48.710 51,29% 52%

Premieberekening volgens de cijfers van 2013

bruto netto belastingpercentage hoogste schijf
€ 1.000 € 866 13,40% 37%
€ 1.100 € 947 13,91% 37%
€ 1.200 € 1.027 14,42% 37%
€ 1.300 € 1.108 14,77% 37%
€ 1.400 € 1.188 15,14% 37%
€ 1.500 € 1.256 16,27% 37%
€ 1.600 € 1.319 17,56% 37%
€ 1.700 € 1.380 18,82% 42%
€ 1.800 € 1.436 20,22% 42%
€ 1.900 € 1.495 21,32% 42%
€ 2.000 € 1.553 22,35% 42%
€ 2.200 € 1.670 24,09% 42%
€ 2.400 € 1.785 25,63% 42%
€ 2.600 € 1.902 26,85% 42%
€ 2.800 € 2.017 27,96% 42%
€ 3.000 € 2.134 28,87% 42%
€ 3.250 € 2.272 30,09% 42%
€ 3.500 € 2.407 31,23% 42%
€ 3.750 € 2.540 32,27% 42%
€ 4.000 € 2.676 33,10% 42%
€ 4.500 € 2.942 34,62% 42%
€ 5.000 € 3.177 36,46% 52%
€ 6.000 € 3.641 39,32% 52%
€ 7.500 € 4.361 41,85% 52%
€ 10.000 € 5.561 44,39% 52%
€ 100.000 € 48.761 51,24% 52%

Hoeveel houd je maandelijks meer/minder over in 2014, ten opzichte van 2013?

bruto netto 2013 netto 2014 verschil
€ 1.000 € 866 € 890 € 24
€ 1.100 € 947 € 974 € 27
€ 1.200 € 1.027 € 1.058 € 31
€ 1.300 € 1.108 € 1.142 € 34
€ 1.400 € 1.188 € 1.225 € 37
€ 1.500 € 1.256 € 1.307 € 51
€ 1.600 € 1.319 € 1.371 € 52
€ 1.700 € 1.380 € 1.431 € 51
€ 1.800 € 1.436 € 1.485 € 49
€ 1.900 € 1.495 € 1.541 € 46
€ 2.000 € 1.553 € 1.598 € 45
€ 2.200 € 1.670 € 1.711 € 41
€ 2.400 € 1.785 € 1.822 € 37
€ 2.600 € 1.902 € 1.935 € 33
€ 2.800 € 2.017 € 2.046 € 29
€ 3.000 € 2.134 € 2.158 € 24
€ 3.250 € 2.272 € 2.293 € 21
€ 3.500 € 2.407 € 2.423 € 16
€ 3.750 € 2.540 € 2.552 € 12
€ 4.000 € 2.676 € 2.682 € 6
€ 4.500 € 2.942 € 2.938 € -4
€ 5.000 € 3.177 € 3.174 € -3
€ 6.000 € 3.641 € 3.611 € -30
€ 7.500 € 4.361 € 4.310 € -51
€ 10.000 € 5.561 € 5.510 € -51
€ 100.000 € 48.761 € 48.710 € -51

Het percentage is het uiteindelijke deel van je bruto salaris dat op gaat aan belastingen, premies etc. (er vanuit gaande dat de loonheffingskorting wordt toegepast en er verder geen andere inkomens of aftrekposten aanwezig zijn). Er is verder geen rekening gehouden met vakantiegeld, 13e maand of overuren. Ter info, de belastingschijven (voor personen jonger dan 65 jaar) in 2013 & 2014 lopen als volgt:

1e schijf € 0 tot € 19.645 –> 37%
2e schijf € 19.645 tot € 33.363 –> 42%
3e schijf € 33.363 tot € 55.991 –> 42%
4e schijf alles boven € 55.991 –> 52%