Veel politiemedewerkers verdienen meer dan 179.000 euro per jaar

In 2016 waren er 24 grootverdieners aanwezig bij de politie. Dit betekent een salaris hoger dan €179.000 per jaar. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector zou er voor moeten zorgen dat ze niet meer verdienen dan een minister en dat is in 2016 € 179.000.

De politie verwacht dat hun aantal volgend jaar opnieuw hoger zal zijn, maar kan hier weinig tegen doen. Volgens de politie is de ontstane situatie een gevolg van afspraken uit de cao 2015-2017.

Een voorbeeld van een topverdiener is adviseur en oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Bernard Welten. Inclusief pensioenbijdragen en een lang geleden afgesproken bijdrage aan zijn woning kreeg hij vorig jaar ruim 267.000 euro.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) had de stijging verwacht maar vindt het geen fraai beeld. “We normeren topinkomens in de publieke sector niet voor niets.” Blok vindt het daarom goed dat Plasterk heeft gewerkt aan een nieuwe wet om deze situaties in de toekomst te voorkomen. Formeel voldoet de organisatie aan alle regels van de WNT. De leden van de korpsleiding zoals Akerboom mogen als topfunctionarissen niet meer verdienen dan een minister. Zij voldoen daaraan of vallen nog onder een wettelijke overgangsregeling. Maar dit geldt alleen voor de korpsleiding. Hooggeplaatste werknemers hebben geen norm en mogen zoveel verdienen als de politie wilt. En juist deze groep groeit. Bijvoorbeeld oud-korpschef Gerard Bouman met bijna 194.000 euro per jaar. Verder telt de lijst nog een aantal personen die meer verdienen, omdat zij een eenmalige schadevergoeding hebben gekregen vanwege een posttraumatische stressstoornis.

Bron: nu.nl

Gemiddeld Inkomen