Prinsjesdag 2017

Gisteren was het weer Prinsjesdag, een langlopende traditie: de eerste Prinsjesdag die lijkt op de huidige dag vond plaats in 1814. Rond 13:15 uur spreekt koning Willem-Alexander de Troonrede uit. Daarna gaat de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, met het koffertje naar de Tweede Kamer om de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan te bieden. De inwoners van Nederland weten daarna wat er op financieel gebied gaat veranderen in 2017. Op deze pagina zal je een overzicht vinden van de punten die van invloed zijn op het inkomen in 2017. Op dit moment weten we het volgende volgens de miljoenennota 2017:

Inkomstenbelasting 2018
De tweede en derde schijf gaan qua belastingtarief met 0,05 procentpunt omhoog. De tarieven van de vierde schijf gaan met 0,05 procentpunt omlaag ten opzichte van 2017. De derde schijf eindigt in 2018 bij een inkomen van €68.507. Dat is € 1.435 hoger dan dit jaar.

Box 3
Het vermogen in box 3 werd vroeger met een vast tarief belast. Dit is recent gewijzigd naar meerdere tarieven op basis van de hoogte van het vermogen. In 2018 gaan al deze tarieven omlaag, maar er is nog niet duidelijk met hoeveel.

Vennootschapsbelasting
De eerste schijf van vennootschapsbelasting voor BV’s en NV’s gaat van €200.000 naar €250.000, wat ondernemen in deze vormen gunstiger maakt.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek wordt wederom met 0,5% verlaagd. Voor 2018 betekent dit dat de hypotheekrente maximaal tegen 49,5% kan worden afgetrokken. De jaarlijkse verlaging geldt tot 2041: er kan dan maximaal tegen 38% worden afgetrokken.

Heffingskortingen
Verschillende heffingskortingen zullen aangepast worden:
-Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd wordt in 2018 € 2265 (2017: € 2254).
-Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd wordt in 2018 € 1157 (2017: € 1151).
-Maximum arbeidskorting wordt in 2018 € 3249 (2017: € 3223).
-Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2018 € 2801 (2017: € 2778).
-Jonggehandicaptenkorting wordt in 2018 € 728 (2017: € 722).
-Ouderenkorting (lagere inkomens) wordt in 2018 € 1418 (2017: € 1292).
-Ouderenkorting (hogere inkomens) wordt in 2018 € 72 (2017: € 71).
-Alleenstaande ouderenkorting wordt in 2018 € 423 (2017: € 438).

Gemiddeld Inkomen