12% kinderen leeft met een laag inkomen

Volgens cijfers van het CBS leeft ongeveer 12% van de kinderen in 2014 in een gezin met een laag inkomen. De gevolgen van het lage inkomen zijn dat de betreffende kinderen minder vaak mee kunnen doen met activiteiten zoals een schoolreis, of minder vaak op muziekles of een sportvereniging zitten. 66% van de kinderen kan niet jaarlijks een week op vakantie, meer dan de helft kan niet regelmatig nieuwe kleren krijgen.

Voor een kleiner deel van deze kinderen gold zelfs dat ze risico liepen op langdurige armoede. Het CBS legt de grens voor een laag inkomen bij 1.920 euro per maand voor een twee-oudergezin met twee kinderen.

Als we kijken naar de provincies in Nederland dan zijn in Zuid-Holland relatief de meeste kinderen met een risico op armoede: 14,5 procent. Dat komt voornamelijk doordat 25% van de kinderen in Rotterdam ouders met een laag inkomen heeft. In de provincie Utrecht ligt het op ongeveer 10%.

Gemiddeld Inkomen