Welkom

U vindt hier veel informatie over inkomens in Nederland. Zo kunt u hier het gemiddelde inkomen en modaal inkomen vinden van 2013 en 2014, maar ook van voorgaande jaren. Natuurlijk is hier ook nog veel meer andere info te vinden wat betrekking heeft op salarissen. Het modaal inkomen wordt in de politiek ook weleens middeninkomen genoemd.

Nieuws: Wat is het basisinkomen?

Over deze site

De titel 'gemiddeld inkomen' is eigenlijk al niet helemaal goed gekozen. De meeste cijfers gaan namelijk niet uit van het gemiddelde inkomen, maar van het modale inkomen. Modaal inkomen is een algemeen gebruikt begrip in de Nederlandse inkomenspolitiek. Hoewel de letterlijke betekenis anders suggereert is het een 'geprikt' inkomensniveau. Mensen met wat kennis van "statistiek" zien hierin het woord "modus" voorkomen. Het begrip betekent letterlijk het meest voorkomende inkomen, niet het gemiddelde inkomen. Volgens het CBS is het gemiddelde inkomen als volgt berekend: voor ieder huishouden wordt het besteedbaar huishoudensinkomen berekend. Dit is het bruto-inkomen van alle leden van het huishouden verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies en belastingen. Dit bedrag wordt vervolgens gecorrigeerd voor samenstelling en grootte van het huishouden, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen en kinderen naar leeftijd.

Vanaf 2013 is volgens het CPB het modale inkomen het meest voorkomende inkomen. Het wordt berekend als 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar, waarbij de 79% bepaald is met een historische cijferreeks. Hier vind je meer info over het modaal inkomen 2014.

Uitleg

Bruto modaal inkomen is het modale inkomen voor belastingen per jaar incl. vak. geld.
Netto maand inkomen is het modale inkomen na belastingen per maand excl. vak. geld.
Vakantiegeld is 8% van het bruto jaarloon.

Inkomen

Er is een duidelijk verschil tussen inkomen en salaris. Salaris (ook wel 'loon') is een tegenprestatie van arbeid die wordt betaald door de werkgever aan de werknemer. In principe tel je dan zelfstandigen, of mensen met een eigen zaak niet mee.

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen geniet, bijvoorbeeld loon, winst, dividend of rente.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot salarissen, inkomens of belastingen? Dan kunt u dat ons gerust stellen door op "contact" te klikken en het formulier in te vullen. We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.