Modaal inkomen

Modaal inkomen is een veel gebruikt begrip in de Nederlandse inkomenspolitiek. De letterlijke betekenis suggereert misschien anders, maar bedoeld wordt een 'geprikt' inkomensniveau. Het begrip betekent letterlijk namelijk het 'meest voorkomende inkomen', niet het gemiddelde inkomen. Modaal is afgeleid van het begrip modus in de statistiek. Soms wordt ook de term 'Jan Modaal" gebruikt. Dit is eigenlijk de Nederlandse benaming voor een werknemer met een doorsnee-inkomen.

In Nederland gebruikt men het begrip modaal inkomen als referentiepunt voor de bepaling van inkomenseffecten van maatregelen door de overheid. De betekenis wijkt echter weer af. Het begrip is door het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) gedefinieerd als een geprikt inkomensniveau, net onder de maximum premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet (ZVW). Het CPB gebruikt dit begrip als referentiepunt in veel van zijn publicaties.

Het bruto modale inkomen is volgens het CPB in 2009 32.500 (vakantietoeslag meegerekend). Per maand is dat ongeveer 2.353,- (bruto, exclusief 8% vakantietoeslag). In 2010 was dit ook 32.500 en voor 2011 en 2012 33.000. Voor 2013 wordt een modaal inkomen van 33.000 geschat. Voor het modaal inkomen per huishouden kunt u hier kijken. Ook is het modale inkomen van voorgaande jaren hier te vinden. Hier vind je meer info over het modaal inkomen 2014.

Gemiddeld inkomen

Het gemiddelde inkomen wijkt af van het modaal inkomen. Zie ook hier voor een uitleg en voorbeeld hierover. In 2010 was het gemiddelde inkomen, op basis van 16.304.000 personen, 22.100 per jaar. Dit omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Dit ligt zo laag doordat er ook een groot deel van de bevolking niet werkt of geen inkomen geniet. Het gemiddelde inkomen van de werkzame beroepsbevolking (dit zijn 7.785.000 personen) is 34.600 per jaar. Het gemiddelde inkomen van de niet-werkzame beroepsbevolksing (dit zijn 4.759.000 personen) is 18.400 per jaar. Dit zijn mensen met een uitkering, pensioen, partneralimentatie en studenten.

Hieronder vindt u een overzicht van het gemiddelde inkomen van 2000 t/m 2013. Dit is het gemiddelde bruto-inkomen van alle Nederlanders uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).

JaarInkomenInwoners
2000 15.600 15.863.950
2001 16.700 15.987.075
2002 17.300 16.105.285
2003 17.700 16.192.572
2004 18.100 16.258.032
2005 18.500 16.305.526
2006 19.500 16.334.210
2007 20.400 16.357.992
2008 21.400 16.405.399
2009 21.800 16.485.787
2010 22.100 16.574.989
2011 22.300 16.655.799
2012 22.600 16.730.348
2013 16.778.025

De uitkomsten hebben betrekking op personen in particuliere huishoudens met inkomen in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven (maar wel meegenomen in het "inwoners" cijfer in de tabel).